Coaching

Online eller personlig coaching

Min coaching tager afsæt i positiv psykologi, og jeg arbejder altid med en anerkendende tilgang. Metoden er en blanding af værktøj fra NLP og fra systemisk tilgang til coaching. Til parsamtaler anvender jeg PREP metoden. En forudsætning for et godt resultat af et forløb er, at du er villig til at arbejde med dig selv. Jeg vil støtte dig hele vejen gennem processen, og vi kan mødes online eller fysisk – det er op til dig.

Workshop trivsel, kommunikation eller samarbejde

Trænger din arbejdsplads, dit team eller en afdeling at få input eller inspiration til at sikre en god trivsel på arbejdspladsen – så kan en workshop måske være en mulig vej. Når jeg afvikler workshops, er der er altid stor grad af involvering af deltagerne – det er en blanding af praksisnære oplæg, drøftelser i mindre grupper eller med sidemanden og øvelser. Emnet, processen og formålet laver vi sammen- og får derved lavet en proces der er tilpasset jer.
Temaerne kan være mange – samarbejde på tværs, teamsamarbejde, trivsel, arbejdsglæde eller måske kommunikation – vi finder det der passer jer bedst.

Personprofiler

Har du eller din virksomhed brug for et værktøj, der vil kunne støtte jer med indsigt i jeres kandidaters profiler, når i er i gang med at rekruttere til et nyt job, eller når i skal udvikle på jer selv som gruppe eller enkelt personer. Så er det måske en personprofil i har brug for. Jeg arbejde med DISC Extended, 4 MAT og Erhvervsrettet test. Profilværktøj kan være et fint supplement til en rekrutteringsproces- det kan også være væsentligt udviklingsværktøj for en ledergruppe, team eller måske en virksomhed at arbejde med den indsigt personprofiler giver den enkelte - og hvis de deles, så gives en arbejdsplads.
Jeg laver altid en tilbagemeldingssamtale i forbindelse med profiler.

Rekrutteringshjælp

Det er i dag mere vigtigt end nogensinde, at vi får ansat den rettet mand på rette post. Det koster mange penge at fejlansætte økonomisk men koster også på trivslen for de øvrige ansatte i virksomheden. Jeg vil kunne hjælp med at kvalificerer rekrutteringsprocessen helt fra starten, hvor profilen til stillingsopslaget laves, og til kontrakten skrives. Jeg vil kunne deltage i de dele som i har behov for at få hjælp til, eller jeg kan påtage mig hele opgaven – selvfølgelig i et samarbejde med jer.

Stresshåndtering eller stressforebyggelse

Oplever du stress på din arbejdsplads eller i din virksomhed, så kan der ofte gøres noget ved det. Vi kan måske ikke helt fjerne stress – men vi kan sammen lave en plan for hvordan det fremover håndteres, når det opstår. Vi vil også kunne lave en plan, for hvordan vi forsøger at forebygge stress blandt de ansatte. Det at der laves en plan, er ofte med til i sig selv at mindske stress symptomerne, da det bliver legalt at tale om at føle stress.
Jeg arbejder med stresshåndtering både som individuelle samtaler, workshops blandt de ansatte og ledelsen samt kurser og foredrag. Vi finder sammen netop det mix, der passer hos jer.

Konflikthåndtering

Er konflikten gået i hårdknude, måske dialogen er gået i stå – så vil jeg kunne hjælpe med at få dialogen i gang så konflikten enten kan løses, eller et kompromis findes. Det vil jeg ikke kunne gøre uden alle parter er interesseret i at bidrage til løsningen. Måske du ønsker at få tilført konflikthåndteringsværktøjer i medarbejdergrupperne, eller måske du som leder har brug for værktøjer til konflikthåndtering, så i selv fremover vil kunne håndtere konflikter- så kan vi sammen lave et forløb, hvor i bliver klædt på med værktøj, og vi får det også øvet og prøvet af.

Supervision

Hvis du arbejder med mennesker – så kan du have brug for supervision i forhold til dine opgaver og opgaveløsninger- måske i er flere personer omkring samme mennesker og derfor skal gøre tingene ens - så kan det være gavnligt med fælles supervision. Jeg tilbyder supervision til mange faggrupper – det kan være enkelt stående, som reflekterende teams eller andre metoder. Det kan også være en blanding af supervision og læring og øvelse i supervisionsværktøjer, med henblik på selv at kunne lave supervision på arbejdspladsen fremover.

For erhverv arbejder jeg med

Sparring i forhold til lederrollen.

Coaching af grupper og teams, supervision af enkeltpersoner og  grupper.

Konflikthåndtering og mægling.

Supervision (også i forhold til at være pårørende).

For private arbejder jeg med

Forandringer - både selvvalgte og dem som livet byder os - såsom kroniske lidelser, handicap, skilsmisse og fyring.

Stress - Få overblik, ro og bliv god til pat lave de rette prioritering - få værktøjer i et forløb, der er tilpasset dig.

Konflikthåndtering - er du havnet i en konflikt, får du værktøjer til at håndtere den.

Job og karriere - herunder iværksætteri og kompetenceafklaring i forhold til jobskifte mv.

Parsamtaler - her vil I få mulighed for sammen at se fremadrettet, finde løsninger og lære at kommunikere med hinanden, så I opnår en ordentlig og konstruktiv dialog.

Tilgang og forløb

Tilgang:
Tilgangen tager afsæt fra Positiv psykologi og jeg arbejder med en anerkendende tilgang.
Metoden er en blanding af værktøj fra NLP og fra Systemisk tilgang til Coaching og til parsamtaler anvender jeg PREP metoden.

Om forløb:
Det eneste det kræver for et godt resultat af et forløb er, at du er villig til at arbejde med dig selv. Jeg vil støtte dig hele vejen gennem processen.

Praktisk:
Kontakt mig ganske uforpligtende og hør mere om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Exit-samtaler

Når en medarbejder ønsker at stoppe kan der være guld for din virksomhed i forhold til at optimere trivslen, udviklingen eller andet for at fastholde dine ansatte. 

En exit-samtale vil kunne gøre dig klogere på det. Måske kan samtalen gøre at der kan rettes op i tide og den ansatte ønsker at blive.

En exit-samtale også bidrage til at "døren lukkes på en god måde"- da den giver mulighed for at komme af med sin utilfredshed.

Vi kan lave en fastafttale om hvordan Exit-samtaler skal håndteres hos din virksomhed eller det kan være ad hoc når i selv finder det for væsentligt at det er en ekstern der holder samatelen.
Helle sidder ned med klods

Coaching erhverv

Coachingsamtalen finder sted hos mig. Det er muligt, at aftale en enkelt samtale, men langt de flest problemstillinger løses bedst ved et samtaleforløb.

På første samtale lægger vi en plan for hvorledes, vi starter ud i forhold til netop den problemstilling, du gerne vil arbejde med.

Metoden er en blanding af værktøj fra NLP og fra Systemisk tilgang til Coaching.

Pr time 1000 kr eks moms

Aftal tid

Coaching privat

Coachingsamtalen finder sted hos mig. Det er muligt at aftale en enkelt samtale, men langt de flest problemstillinger løses bedst ved et samtaleforløb.

På første samtale lægger vi en plan for hvorledes, vi starter ud i forhold til netop den problemstilling, du gerne vil arbejde med.

Metoden er en blanding af værktøj fra NLP og fra Systemisk tilgang til Coaching. Metoden suppleres med styrkebaserede værktøjer.

*Mulighed for at tilkøbe et klippekort på 3 klip til 1500 kr.

Pr time 750 kr

Aftal tid
Coaching Privat
Parsamtale - prep

Parsamtaler

Med afsæt i værktøj fra PREP - arbejder vi med jeres kommunikation, forventninger, vaner og mønstre. Når vi arbejder med PREP, arbejder vi ikke med skyld - men tager udgangspunkt i, at i gerne VIL hinanden, og at i ønsker at få fremadrettede værktøjer til en bedre kommunikation og til en bedre forståelse og accept af jeres forskelligheder og jeres forskellige behov.

Samtalerne er hos mig.
Hvis samtalerne ønskes afviklet hos jer - så tillægges kørselsgodtgørelse efter statens takster. Ofte skal der flere samtaler til. 

*Ved køb af "klippekort" til flere samtaler er timeprisen nedsat. 
Pris 1. samtale 1000 kr klippekort til 10 samtaler 6000 kr.

Pr time 1000 kr

Aftal tid
 • "Helle Glyø har som coach deltaget i rekrutteringen af mig til min nuværende stilling hos virksomheden Levins i Løkken. Gennem hele rekrutteringsprocessen har jeg som kandidat følt mig behandlet med respekt, og jeg er imponeret over Helles store indsigt i virksomhedens behov samt i hendes insisteren på at finde det helt rigtige match for Levins. Helle er på én gang professionel, nærværende, interesseret, skarp og udfordrende. Det har skabt tillid i vores møder og stof til eftertanke. Hun anvender letforståelige modeller og værktøjer, som her efterfølgende har givet mig muligheden for at handle på helt konkrete ting. På baggrund heraf får Helle Glyø mine varmeste anbefalinger."

  Lena Madsen

 • “Helle Glyø har været en uvurderlig facilitator og inspirator i en proces med generationsskifte, effektivisering og omlægning af arbejdsgange. Ledelse, personalehåndtering og intern kommunikation blev sat på dagsordenen på positiv vis. Vi anbefaler Helle Glyøs rådgivning til andre kolleger i almen praksis”

  Lægerne Smutten: Louise Hjelm, Troels Mengel-Jørgensen og Dinah Høngaard

 • "Helle Glyø ser med en anden professions blik på vores arbejdsrutiner og stiller mange spørgsmål, der får os til at tænke i nye baner - til daglig glæde for ledelse og personale - men også for patienterne. Ved hjælp af undrende spørgsmål og legeopgaver bliver vores rutiner sat på prøve og nye ideer luftet. Vi har haft megen glæde af samarbejdet med Helle Glyø.”

  Annette Engsig, praktiserende læge /ekstern lektor
  Lægehuset i Bjergby / AAU.

 • "Helle har bidraget til, at jeg har fundet min egen stemme som leder. Hun ser mine skjulte vinkler og er fantastisk til at skubbe mig blidt men bestemt ud over rampen. Hun er altid været klar til at gribe mig, når jeg føler isen bliver for usikker."

  Jette Rosa
  Områdedirektør for Forretningssupport og processer i Andelskassen Merkur

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram