Lego Serious Play

Er du bestyrelsesmedlem, administrerende direktør eller CEO i Aalborg eller et andet sted i Nordjylland? Står din virksomhed over for udfordringer, der kræver innovation og nytænkning? Så er et forløb med Lego Serious Play noget, der med sikkerhed kan hjælpe jer med at identificere muligheder, I indtil videre har overset. Glyø Coaching er en certificeret facilitator, som ved hjælp af Lego Serious Play kan bidrage til at afdække forretningsmæssige, organisatoriske eller personlige udfordringer og muligheder.

Lego Serious Play lyder som en sjov måde at drøfte organisationsmæssige anliggender på, og det er det også. Men bag brugen af klodserne gemmer sig nogle videnskabelige bevæggrunde. Disse grunde viser, at vores tanker og ideer bliver mere præcise og nuancerede, når vi bruger hænderne i kreative processer. Det betyder, at når I deltager i vores workshop, så anvender vi tredimensionelle modeller, som skaber dialog og forståelse. Som facilitator i Aalborg og resten af Nordjylland kan vi bruge klodserne til at udspille forskellige scenarier, hvor nuværende udfordringer og potentielle muligheder bliver identificeret og behandlet.

Glyø Coaching og Lego Serious Play

Ved hjælp af Lego Serious Play kan vi aktivere og engagere deltagerne i spændende processer, hvor alle kan byde ind og komme med innovative forslag. Hvis formålet med workshoppen er teamudvikling, så er der mange muligheder for at drøfte mange forhold. De kan fx omhandle samarbejde på tværs af afdelinger, organisationskultur, ledelsesstil og virksomhedens værdier.

Hvis den workshop, I ønsker jer, skal omhandle strategiudvikling, så kan vi skræddersy et konkret forløb. Under forløbet kan vi ved hjælp af modeller, metaforer og fortællinger nå frem til nogle konkrete strategiske tiltag. På den måde opstår der en meget stærk synergi, da alle deltagerne bliver inddraget i processen. Dette gør også, at strategierne er brugbare, fordi deltagerne også har mulighed for at foreslå operationelle handlinger, der kan sørge for, at strategierne lykkes.

Kontakt Glyø Coaching i dag på tlf.:+ 45 22762760 og få flere oplysninger. Du må også gerne skrive til os på mail: Helle@glyoe.com

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram